Design Thinking jako narzędzie praktycznego wparcia rozwoju biznesu i nauki w oparciu o międzynarodowe partnerstwo akademickie: polsko – włosko – angielsko – węgierskie

Realizacja projektu jest finansowana przez NAWA – Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Termin realizacji umowy: 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r.

Partnerzy projektu:

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Polska
 • Uniwersytet Panoński – Pannon Egyetem, Węgry
 • UNIPA – Universita Degli Studi Di Palermo, Włochy
 • University of Central Lancashire, Wielka Brytania

Cel główny projektu

Celem przedsięwzięcia jest nawiązanie trwałej współpracy instytucjonalnej 4 podmiotów akademickich w ramach międzynarodowego Partnerstwa, ukierunkowanego na rozwój narzędzi i metod kształcenia oraz kierunków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb zarówno krajowych jak i zagranicznych przedsiębiorców. Grupami docelowymi działań zapisanych w projekcie będą przede wszystkim: kadra naukowa zawiązanego Partnerstwa, kadra współpracująca z Partnerstwem nie zdefiniowana na obecnym etapie oraz sektor przedsiębiorczości i studenci Uczelni.

Współpraca Stron w realizacji projektu ma polegać na:

 • – wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktyczno – naukowej ukierunkowanej na nawiązanie relacji biznesowo – naukowych z zagranicznymi przedsiębiorcami i dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb.
 • – budowie więzi naukowych pomiędzy międzynarodowym środowiskiem akademickim oraz przedsiębiorcami
 • – zaangażowaniu personelu naukowego i potencjału technicznego Partnerów w takim zakresie, aby przyczynić się do realizacji celów projektu

Międzynarodowe spotkanie warsztatowe w Suchej Beskidzkiej – czerwiec 2019

W dniach 14 – 21 czerwca w Wyzsza Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej gościła przedstawicieli Partnerów wspólnie realizowanego międzynarodowego projektu. W pierwszych wspólnych warsztatach wzięła udział zarówno kadra naukowa jaki studenci reprezentujący wszystkie partnerskie Uczelnie z Wielkiej Brytanii, Włoch i Węgier.

Celem zrealizowanych warsztatów było podjęcie próby wypracowanie mechanizmów współpracy międzynarodowego środowiska akademickiego z globalnym biznesem, w tym poprzez między innymi opracowanie nowych narzędzia i metod kształcenia, które będą dostosowane do potrzeb zarówno krajowych jak i zagranicznych przedsiębiorców. W ramach projektu zrealizujemy niełatwe zadanie – będziemy starali się opracować takie rozwiązania i programy, które pomogą w dopasowaniu oferty edukacyjnej do wymogów międzynarodowego rynku pracy.

W trakcie pierwszych warsztatów uczestnicy spotkania przeprowadzili burze mózgów i pracowali nad scenariuszami gier decyzyjnych. Inspiracją do pracy były bardzo ciekawe wizyty studyjne które uczestnicy złożyli Małopolskim Przedsiębiorcom.

Kolejne spotkanie warsztatowe zaplanowano na listopad 2019 r.

pasek2

DELEGACJA WSTIE Z WIZYTĄ W UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE W WIELKIEJ BRYTANII

Współpraca akademicka, wymiana wiedzy i dobrych praktyk w obszarze kooperacji z biznesem, rozpoznanie zainteresowania wśród brytyjskich przedsiębiorców inwestowaniem na terenie RP – były to najważniejsze cele wizyty władz i kadry naszej uczelni w Wielkiej Brytanii. Delegacja Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii odwiedziła Uniwersytet w Preston w związku z realizowanym projektem, ale poznała również piękno i kulturę Wielkiej Brytanii.

W dniach 11-14 września 2019 r. delegacja WSTiE w składzie Pani Maria Grzechynka – Kanclerz, Pan dr Marek Nocoń – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSTiE, oraz wykładowcy Pani Aleksandra Fabin i Pan Bartłomiej Mróz złożyła roboczą wizytę w Uniwersytecie of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii, który jest partnerem wspólnie realizowanego projektu: „Design Thinking jako narzędzie praktycznego wparcia rozwoju biznesu i nauki w oparciu o międzynarodowe partnerstwo akademickie: polsko-włosko-angielsko-węgierskie”.

W ramach realizowanego projektu wszyscy partnerzy uruchamiają we wrześniu w swoich siedzibach punkty doradztwa konsultacyjno-naukowego dla przedsiębiorców. Doradztwo opierać się będzie między innymi na rozwiązywaniu naukowych problemów przedsiębiorcy, testowaniu w doradztwie wypracowanych nowych narzędzi i schematów wsparcia, a także powiązaniu przedsiębiorcy z opiekunem naukowym. Realizacja zadania projektowego w formie punktów wsparcia ma się przyczynić do nawiązania trwałej współpracy pomiędzy sektorem biznesu i akademickim, zwiększeniu wiedzy i kompetencji personelu naukowego oraz przetestowania nowych kreatywnych rozwiązań umożliwiających taką kooperację.

W perspektywie horyzontalnej wsparcie biznesu przyczyni się do realizacji kolejnych działań projektowych. Wykorzystanie instrumentu doradczego pozwoli na rozwój współpracy środowiska akademickiego z biznesem, testowanie narzędzi wsparcia, przygotowanie podstaw do opracowania raportu zbieżności, dostosowywanie form edukacji do oczekiwań rynku przedsiębiorczości, przygotowanie i rozpowszechnienie działań projektowych podczas eventu i konferencji, jakie planowane są w przyszłym roku w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

W trakcie wizyty odbyły się niezwykle ciekawe spotkania między innymi z prof. Chrisem Pyke – Dziekanem Wykonawczym Uniwersytetu Central Lancashire Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, a także z przedstawicielami kadry naukowo-dydaktycznej: dr Seanem Gammon, dr Dorotą Ujma, dr Danielem Wright, MBA Rodem Train i mgr Amandą Payne.

Delegacja miała okazję zapoznać się z praktyczną realizacją kształcenia studentów na Uniwersytecie na kierunkach Turystyka, Hotelarstwo, Zarządzanie eventami i Zarządzanie turystyką międzynarodową, a także zapoznali się z nowo otwartym Centrum Innowacji i Inżynierii.

Interesującym punktem programu pobytu w Wielkiej Brytanii było zwiedzanie miejscowości wypoczynkowej Lytham nad Morzem Irlandzkim, miasta Preston w hrabstwie Lancashire, gdzie znajduje się siedziba uniwersytetu oraz Manchesteru – najbardziej przemysłowego miasta w całej Anglii i miejsc, gdzie studenci realizują zajęcia praktyczne. Wizyta w tych szczególnych miejscach pokazała, jak różnorodnym kulturalnie i społecznie krajem jest Zjednoczone Królestwo.

Disign Thinking – przedsiębiorczość przyszłości rodzi się w WSTiE! – Międzynarodowe spotkanie warsztatowe w Suchej Beskidzkiej – listopad 2019

Jak tworzyć kierunki studiów, by absolwenci znaleźli pracę w każdym kraju i każdej kulturze? Jak tworzyć inkubatory przedsiębiorczości, dzięki którym każdy pomysł na biznes ma szansę przerodzić się w obiecujący start-up? I wreszcie jak działać, by świadomie wykorzystywać wszystkie szanse, które oferuje optymalna ścieżka rozwoju zawodowego? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukiwali uczestnicy międzynarodowego spotkania warsztatowego w WSTiE.

Przyszłość zaczyna się teraz

Design Thinking jako narzędzie praktycznego wparcia rozwoju biznesu i nauki w oparciu o międzynarodowe partnerstwo akademickie: polsko – włosko – angielsko – węgierskie to pionierski projekt, który podjęła WSTiE wraz ze swoimi zagranicznymi partnerami. Trwające w naszej siedzibie w dniach 3-8 listopada spotkanie było kolejnym etapem działań, prowadzących do ambitnego celu – stworzenia fundamentów pod przedsiębiorczość przyszłości. Uczestnicy warsztatów zajęli się badaniem marek pod kątem kreowania wizerunku i reputacji w określonej grupie odbiorców, a także opracowywaniem praktycznych zastosowań zasad filozofii przedsiębiorczości, zaprezentowanych przez University of Central Lancashire. Nie zabrakło także praktycznych ćwiczeń, twórczych gier zespołowych oraz obserwacji uczestniczących, które zorganizowane zostały w Muzeum Auschwitz-Birkenau i Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy.

Siła przedsiębiorczości tkwi w grupie

Przedsiębiorczość rodzi się z networkingu i wymiany doświadczeń różnych grup zawodowych, kulturowych i wiekowych, dlatego wśród uczestników znaleźli się zarówno studenci, kadra akademicka, jak i przedsiębiorcy. Struktura uczestników spotkania umożliwiła bardzo efektywną pracę nad głównymi założeniami, szczególnie w kontekście relacji nauka – biznes. Wspólnie spędzony czas dał wyjątkowe możliwości kreowania nowych pomysłów i opracowania scenariuszy zajęć dydaktycznych, które będą mogły być wykorzystane w przyszłości w procesach dydaktycznych skierowanych do studentów oraz przedsiębiorców – podkreśla dr Marek Nocoń, koordynator projektu, odnosząc się do celów długoterminowych. Te którkoterminowe zostały już bowiem osiągnięte – studenci uzyskali sporą porcję motywacji i inspiracji, pracownicy naukowi dostrzegli nowe możliwości nawiązania współpracy badawczo-naukowej oraz publikacji, przedsiębiorcy zbudowali kontakty z nowymi, potencjalnymi partnerami, a także poznali spojrzenie na przedsiębiorczość z punktu widzenia kadry akademickiej i studentów.

Podsumowując wydarzenie, Maria Grzechynka, kanclerz WSTiE powiedziała: Każda podróż – i sukces w biznesie – zaczyna się od małych kroków. Nasza uczelnia, poprzez organizację zakończonych właśnie warsztatów, pomogła wielu osobom i grupom postawić kilka tych pierwszych kroków, które okazały się przełomowe i zainspirowały wszystkich do podjęcia dalszej podróży w stronę Design Thinking.

{gallery}nava{/gallery}


Wizyta przedstawicieli WSTiE w Uniwersytecie Panońskim – Pannon Egyetem

W dniach 15-18 października 2019 r. delegacja Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii na czele z Panią Maria Grzechynką Kanclerz WSTiE i dr Markiem Noconiem Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych złożyła wizytę na Uniwersytecie Panońskim w Veszprém. Celem wizyty było zapoznanie się z strukturą uczelni, która jest partnerem realizowanego międzynarodowego projektu Design Thinking jako narzędzie praktycznego wparcia rozwoju biznesu i nauki w oparciu o międzynarodowe partnerstwo akademickie: polsko – włosko – angielsko – węgierskie.

Delegacja w skład, której wchodzili również wykładowcy akademiccy WSTiE w trakcie spotkania z przedstawicielami uniwersytetu na czele z Panią Dr. Katalin Lőrincz – wice dziekan wydziału Zarządzania i Ekonomii, przeprowadzili szereg interesujących rozmów na temat realizowanego wspólnie projektu a także możliwości rozszerzenia współpracy pomiędzy oboma uczelniami szczególnie w kontekście realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze badawczo-rozwojowym. Uniwersytet Panoński oprócz wydziału Zarządzania i Ekonomii posiada także wydziały:

 • • Neofilologii i Nauk Społecznych,
 • • Inżynierii,
 • • Technologii informatycznych,
 • • Rolniczy.

Polska delegacja miała okazję zapoznać się z strukturą organizacyjną Uniwersytetu, w tym także z funkcjonowaniem zamiejscowego Wydziału Rolniczego w Keszthely gdzie Uniwersytet Panoński prowadzi hodowlę koni.

Istotnym elementem pobytu było zapoznanie się z uruchomionym w ramach wspólnie realizowanego projektu punktem konsultingowym dla przedsiębiorców. Punkt zlokalizowany jest w głównej siedzibie Uniwersytetu w Veszprém i jest do dyspozycji przedsiębiorców z całego regionu, w tym przede wszystkim dla firm działających w sektorze turystycznym na obszarze regionu Jeziora Balaton.

Ukoronowaniem pobytu przedstawicieli WSTiE było zwiedzanie zabytkowej starówki Veszprém. Jest ona doskonałym przykładem dziedzictwa kulturowego Węgier, które ma niebagatelne znaczenie dla przemysłu turystycznego w regionie.

pasek2